PŘIPRAVUJEME:

ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUDENTSKÝCH ČASOPISŮ

Připravujeme zpřístupnění studentských časopisů ze 60. let 20. stol. na stránkách Libri prohibiti.

První část studentských časopisů naleznete zde:http://www.libpro.cz/cs/knihovna/digitalizace/studentske-casopisy

Na zpřístupnění dalších časopisů intenzivně pracujeme.

Vysokoškolské studentstvo patřilo mezi významné nositele reformního hnutí v Československu v 60. letech 20. století. Významnou roli pro jeho formování sehrály studentské časopisy. Ty jsou bohužel velice špatně dochovány. Nacházejí se roztříštěně v různých často neuspořádaných archivních fondech a sbírkách či v osobních archivech pamětníků. Jedná se přitom o dosti cenný pramen, který vypovídá nejenom o vývoji studentského hnutí, ale i obecně o tématech, která hýbala tehdejší společností. Aby došlo k soustředění i k uchování těchto časopisů do budoucna, byl v roce 2007 zahájen v knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti projekt na digitalizaci a zpřístupňování těchto časopisů. Prozatím bylo z různých zdrojů (sbírky Libri prohibiti či dalších institucí, pamětníci) shromážděno a naskenováno celkem 208 exemplářů. Faksimilová edice těchto časopisů s krátkým historickým úvodem a soupisem bude v nejbližší době zpřístupněna na stránkách Libri prohibiti.

VONS

Prezentace výsledků grantového projektu věnovaného Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

V letech 2007–2009 byla knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti nositelem grantového projektu Grantové agentury České republiky „Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989“ (č. projektu 409/07/0551). Na stránkách Libri prohibiti je připravována prezentace výsledků tohoto projektu.

VÝSTAVA

imh_1573637533.jpgNepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.