Úvod  /  Knihovna a fondy  /  Fondy  /  Exil

Exilové monografie

Katalog exilového knižního fondu Libri prohibiti se konečně dostává na internet. Je prvním naším takto prezentovaným katalogem a doufáme, že brzo budou následovat další.

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydané na Západě v češtině (okrajově jsou zde zahrnuta i bohemika účelová - např. publikace o ekologii a zejména náboženská literatura, určená čtenářům v Československu resp. v České republice), nebo v jiných jazycích, pokud jsou vydány českým exilovým nakladatelstvím nebo autorem samotným. Uživatel zde tedy nenalezne překlady z češtiny do jiných jazyků, pokud nevyšly souběžně s českým originálem v jedné knize, nebo v čes-kém exilovém nakladatelství. Naopak jsou tu překlady do češtiny, ve většině případů jde o náboženskou literaturu, hlavně tzv. misionářskou.

Kromě klasických knih jsme zpracovali také drobné publikace, mnohdy jen o několika listech, často cyklostylované (zejména v 50. letech), různé separátní otisky či autorem rozmnožené (např. xeroxem) rukopisy. Zařadili jsme i monografická čísla časopisů (Rencontres, Revue K apod.). Všechny tyto písemnosti zařazujeme do katalogu i přesto, že zjevně nejde o knihy.

Katalog zahrnuje období od února 1948 do současnosti, tedy i publikace "polistopadové." V našem fondu je v současné době 3443 různých exilových publikací, tj. asi 9/10 z dosud známého počtu. Neuvádíme pochopitelně chybějící publikace. Jejich seznam je v rubrice Hledané knihy. Za každou informaci či pomoc při rozšiřování našich fondů děkujeme.

Katalog vychází s pomocí grantu Nadace Open Society Fund Praha.

VÝSTAVA

imh_1573637533.jpgNepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.