Úvod  /  Knihovna a fondy  /  Fondy  /  Exil

Slovenské exilové monografie...

  • Jmenný rejstřík
  • Názvový rejstřík
  • Nakladatelský rejstřík
  • Personální rejstřík

Katalog knižního fondu Libri prohibiti na internetu jsme rozšířili o slovenské exilové monografie (zahraniční slovacika). Je to náš druhý takto prezentovaný katalog a doufáme, že brzo budou následovat další.

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydané na Západě ve slovenštině (okrajově jsou zde zahrnuta i slovacika účelová - zejména náboženská literatura, určená čtenářům v Československu resp. na Slovensku), nebo v jiných jazycích, pokud jsou vydány slovenským exilovým nakladatelstvím nebo autorem samotným. Uživatel zde tedy nenalezne překlady ze slovenštiny do jiných jazyků, pokud nevyšly souběžně se slovenským originálem v jedné knize, nebo ve slovenském exilovém nakladatelství. Naopak jsou tu překlady do slovenštiny, ve většině případů jde o náboženskou literaturu, hlavně tzv. misionářskou.

Kromě klasických knih jsme zpracovali také drobnější publikace (brožury), různé separátní otisky či autorem rozmnožené (např. xeroxem) rukopisy. Tyto písemnosti zařazujeme do katalogu i přesto, že zjevně nejde o knihy.

Katalog zahrnuje období od února 1948 do současnosti, tedy i publikace "polistopadové." V našem fondu, který stále doplňujeme, je v současné době asi 350 různých publikací. Neuvádíme pochopitelně chybějící publikace. Jejich seznam je v rubrice Hledané knihy. Za každou informaci či pomoc při rozšiřování našich fondů děkujeme.

Katalog vychází s pomocí grantu Nadace Open Society Fund Praha.

VÝSTAVA

imh_1573637533.jpgNepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.