Úvod  /  Knihovna a fondy  /  Fondy  /  Exil

Krajanské monografie

  • Jmenný rejstřík
  • Názvový rejstřík
  • Nakladatelský rejstřík
  • Personální rejstřík

Po exilových publikacích se jako čtvrtý dostává na internet i katalog krajanského knižního fondu Libri prohibiti. Tato verze je prozatímní, bude revidována, průběžně opravována a doplňována.

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydávané našimi krajany v češtině a okrajově i ve slovenštině (včetně náboženské literatury), nebo i v jiných jazycích, pokud jsou vydány českým krajanským nakladatelstvím nebo autorem samotným. Jsou zde i překlady z češtiny do jiných jazyků, pokud vyšly v českém krajanském nakladatelství.

Krajanské knižní publikace jsou velmi rozmanité, zahrnují zejména tisky amerických krajanů od 19. století do 30. let dvacátého století, s výjimkou tisků z období první a druhé světové války. Dále jde o tisky rakouských krajanů od 19. století do konce 30. let, krajanů v bývalé Jugoslávii a na Ukrajině, kteří pokračují v publikační činnosti dodnes.

Katalog zahrnuje období od 19. století do současnosti, tedy i publikace "polistopadové." V našem fondu je v současné době 406 různých knižních publikací a brožur. Za každou informaci či pomoc při rozšiřování nejen tohoto fondu děkujeme.

VÝSTAVA


sokol_1568133026.jpg


Nepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.