Úvod  /  Knihovna a fondy  /  Fondy  /  Exil

Exilové válečné monografie...

  • Jmenný rejstřík
  • Názvový rejstřík
  • Nakladatelský rejstřík
  • Personální rejstřík

Po katalogu exilového knižního fondu poúnorového a katalogu exilových slovacik se dostává na internet i katalog československého válečného exilu.

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydané na Západě během druhé světové války v češtině, slovenštině, nebo v jiných jazycích, pokud mají vztah k Československu. Kromě publikací vydávaných ve Velké Británii československým exilem zde jsou zastoupeny i krajanské tisky z USA, Kanady, Indie apod. 
Kromě klasických knih jsme zpracovali také drobné publikace, mnohdy jen o několika listech, často cyklostylované, různé separátní otisky či autorem rozmnožené rukopisy. Všechny tyto písemnosti zařazujeme do katalogu i přesto, že zjevně nejde o knihy.

Katalog zahrnuje období druhé světové války s přesahy, tedy cca 1938-1946. V našem fondu je v současné době asi polovina publikací z celkového počtu. Chybějící publikace pochopitelně neuvádíme, jejich seznam je v rubrice Hledané knihy. Za každou informaci či pomoc při rozšiřování našich fondů děkujeme.

VÝSTAVA

imh_1573637533.jpgNepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.