Přednáška „Chicago a jiné metropole české Ameriky“

Přednáška PhDr. Martina Nekoly Chicago a jiné metropole české Ameriky se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2018 od 18:00 hodin.

Milí přátelé a příznivci knihovny Libri prohibiti,

těšíme se, že přijdete na přednášku PhDr. Martina Nekoly Chicago a jiné metropole české Ameriky, která se uskuteční příští čtvrtek 31. května 2018 od 18:00 hodin v knihovně Libri prohibiti, Senovážné náměstí 2, Praha 1, 3. patro s výtahem. Pozvánku najdete v příloze. Ještě připojuji anotaci a pěkně zdravím,

Jiří Gruntorád, poštmistr

Chicago a jiné metropole české Ameriky

České vystěhovalectví do Spojených států amerických je stále poměrně málo zpracované téma. Autor měl možnost bádat v řadě amerických archivů a získal unikátní prameny, přibližující život krajanských komunit. Chicago se stalo před první světovou válkou jedním z největších českých měst světa. Přednáška představí nejzajímavější události, osobnosti, tiskoviny a organizace, připomene také zásluhy chicagských Čechů na vzniku Československa. Stručně se zmíní také o New Yorku, Clevelandu, St. Louis a Milwaukee, dalších velkoměstech s početnou krajanskou menšinou.

MEDAILON:

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nezávislý badatel, věnuje se československému poúnorovému exilu a krajanům ve světě. Autor téměř tří set odborných a populárně naučných článků a devíti monografií. Jednou z nich je i kniha České Chicago.

pozvánka/invitation

VÝSTAVA

imh_1573637533.jpgNepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.