Slibuji na svou čest: význam skautského slibu

169 stran
Libri prohibiti, 2011, (ROZEBRÁNO)

Obal / Cover

Sborník ke konferenci konané dne 26. dubna 2011 v knihovně Libri prohibiti a ke stejnojmenné výstavě. Vydáno v rámci projektu "Význam skautského slibu".

"Co to vlastně znamená něco slíbit? ptali jsme se ve chvíli, kdy se rodila myšlenka na společný projekt knihovny Libri prohibiti a nezávislého think tanku Nett. A kdo si takovou otázku obvykle klade, pokud si ji vůbec pro sebe takto formuluje? V jakém společenství je slib živé téma?  Slibuji na svou čest – tak zní úvodní věta skautského slibu, a my, kdo jsme začali téma promýšlet, jsme ho skládali na konci 60. let v době dospívání.

Pozvali jsme skauty různého věku a různých názorů na to, co jsou základní principy skautingu. Scházeli jsme se k diskusím, které vedly někdy ke sblížení východisek, jindy se ukázaly nepřekročitelné odlišnosti. Hnutí, které u nás prošlo složitou historií trojí obnovy a vždy si svou existenci uhájilo a vyvzdorovalo, se dnes vyrovnává s novou situací – s rychlou proměnou a rozmělňováním morálních zásad v obecném povědomí. A znovu ožívá otázka, jak dnes rozumět tomu, co je skautingu vlastní – čest, zodpovědnost, služba, pomoc bližnímu, plnění zákona a povinnosti. A jak předat srozumitelně tento model lidského chování a jednání?

Zkušenost s několikerým zákazem skautského hnutí nemáme jen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, podobná situace byla také  na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.  Spojili jsme se s tamními skauty a položili jim podobné otázky – po smyslu slibu, jak ovlivnil jejich život a rozhodování. Na pozadí historie skautingu jsme získali překvapivý obraz toho, v čem se naše východiska a situace podobají a v čem se nápadně rozcházejí. To však je již obsahem toho sborníku a putovní výstavy, která ho doprovází."

k vydání připravili Jarmila Štogrová a Josef Štogr.

VÝSTAVA

imh_1573637533.jpgNepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.