Přadénko z drátů

Kolektivní básnická sbírka vězeňské poezie s unikátními ilustracemi a vazbou, napsaná na přelomu let 1949–1950 v Jáchymovském uranovém pracovním táboře Rovnost čtyřmi politickými vězni z řad skautů.
Libri prohibiti, 2010, 100 Kč

Obal / Cover

pradelkozdratu_1383987512.jpg

Vydala knihovna Libri prohibiti k 20. výročí svého vzniku ve spolupráci se společností Gallery v nákladu 700 kusů.

Přadénko z drátů je kolektivní básnická sbírka vězeňské poezie s unikátními ilustracemi a vazbou, napsaná na přelomu let 1949–1950 v Jáchymovském uranovém pracovním táboře Rovnost čtyřmi politickými vězni z řad skautů (na výrobě sbírky se podílelo celkem sedm lidí). Sbírku se vězňům podařilo propašovat ven z tábora a posléze i z Československa na západ. Ještě v průběhu 50. let ji tak mohl v exilovém tisku vydat spisovatel Antonín Kratochvil. Sbírka však v 50. letech upadla v zapomnění a předmětem zájmu literárních historiků se stala až v prvním desetiletí 21. století.

Autoři sbírky patřili k roverskému kmenu, jehož členy státní represivní složky v květnu 1949 zatkly a v politickém procesu odsoudili k mnohaletému žaláři. V letech 1949–1953 byly členové skupiny vězněni v táboře Rovnost, kde část z nich vytvořila celkem 12 různých rukopisných literárních děl. Do této skupiny skautů patřili Jiří Řehák, František Falerski, Jiří Navrátil, Záviš Bozděch, Richard Nebeský, Erik Bülow, Pavel Holý, Jiří Ulrich, Karel Čečka a Pavel Janský.

Jednotlivé básně Přadénka vznikaly mezi zářím 1949 až dubnem 1950 převážně v táborové nemocnici. Autory jednotlivých básní jsou Záviš Bozděch („Plch“), Erik Bülow, Jiří Navrátil a Jiří Řehák („Stín“). Autorem ilustrací je František Falerski („Bonny“), sbírku opsal Pavel Holý („Lodyha“) a svázal František Chmel.

Po propašování sbírky z Jáchymova a dále za hranice Československa verše jako první vydal Antonín Kratochvil. Časopis Hlas exilu z května 1957 obsahoval pět básní z Přadénka a následující červnové číslo otisklo ještě další tři. Zbylé básně otiskl v mnichovské kulturní revui Archa v roce 1958. Básně však tehdy upadly v zapomnění, částečně proto, že nemohli být uvedeni jejich autoři a navíc byla sbírka vydána ve třech částech.

V roce 2007 vyšly texty básní z Přadénka, ovšem bez ilustrací, v internetovém vydání časopisu Aluze.

Text naleznete zde: http://www.aluze.cz/2007_02/15_Archivalie_Pradenko.php

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Nadkachna/P%C3%ADskovi%C5%A1t%C4%9B_2

VÝSTAVA

imh_1573637533.jpgNepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.