Libri prohibiti

Zemřel Květoslav Chvatík

Chvatík zemřel v nemocnici v německé Kostnici na zástavu srdce, v Kostnici u Bodamského jezera žil od roku 1980, kdy získal v SRN politický azyl. Později začal vyučovat na místní univerzitě.

Jako estetik se Květoslav Chvatík zprvu zabýval hlavně teorií a historií literatury a výtvarného umění 20. století, zvláště uměleckou avantgardou a postupně i uměnovědným strukturalismem. Z jeho obsáhlé bibliografie připomeňme alespoň knihy Smysl moderního umění, Strukturalismus a avantgarda nebo Svět románů Milana Kundery.

Více informací najdete zde: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=390