Libri prohibiti

Výstava Karla Nepraše v DOXu

Centrum současného umění DOX připravilo retrospektivní výstavu Karla Nepraše. Nepraš je jedním z mála předních českých umělců, kterým české muzejní a galerijní instituce dosud dluží reprezentativní výstavu a publikaci. Výstava mapuje Neprašovu sochařskou i kresebnou tvorbu v dobových souvislostech a poskytne poprvé celkový pohled na dílo, bez něhož si dnes české sochařství 2. poloviny 20. století nedovedeme představit. V expozici se představují umělcova vrcholná díla i práce málo známé nebo zcela neznámé. Výstavu připravil kurátorský tým centra DOX ve spolupráci s umělcovou rodinou, jeho přáteli a odborníky na jeho dílo. K výstavě vyšla obsáhlá monografie s podrobnou dokumentací a texty řady autorů, kteří se umělcovým dílem zabývali.

Zdroj: http://dox.cz/cs/vystavy/karel-nepras-retrospektiva

V restauraci U Křižovníků na Starém Městě se od počátku šedesátých let setkávala proměnlivá společnost mladých výtvarníků, hudebníků, literátů a jejich přátel – Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu. K řádným členům KŠ patřili: ředitelé – sochař a kreslíř Karel Nepraš, kreslíř a autor konceptuálních akcí Jan Steklík, malíři Zdenek Beran, Rudolf Němec, Zbyšek Sion, Otakar Slavík, Antonín Tomalík, Olaf Hanel, grafička a básnířka Naděžda Plíšková, básník a konceptualista Eugen Brikcius, výtvarní teoretici Věra Jirousová a Ivan Martin Jirous, vizuální básníci Josef Procházka a Vladimír Burda. Svými akcemi,názory a postoji bořila KŠ nejrůznější tabu, představy a konvence, narušovala hranice mezi každodenními událostmi – hlavně pitím piva – a uměním. Nepolitická činnost Křižovnické školy tak po svém – většinou s nezaměnitelným křižovnickým humorem – reagovala na stav společnosti. Pro Křižovníky a jejich přátele byla svobodomyslná kolektivní hra spolehlivou formou obrany proti totalitnímu nátlaku. Díla vznikající v době největšího rozkvětu KŠ jakoby na okraji obecného zájmu dnes patří k hodnotám českého moderního umění.

http://www.artarchiv.cz/aktuality/krizovnicka-skola-cisteho-humoru-bez-vtipu