Libri prohibiti

Studentenzeitschriften aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. (Faksimile-Ausgabe von Dokumenten), Jaroslav Pažout (Hrsg.)

Vorläufige Studien

Agronomic

Aktuality

Baňák

Buchar

Bulletin BSC

Bulletin fakultního výboru ČSM FON

Bulletin PSP

Bulletin-Q

Bulletin-SVS

Bulletin (Zpravodaj) VOV ČSM Praha

Dalila

Ečko

Eko

Ekonom

Ekrazit

Elixír

Fórum zahraničních studentů

Hejrup

Impuls

Puls – zvláštní čísla Impulsu

Index

Informace AMU

Informačný bulletín SVŠT Bratislava

Integral

Lef

Medik

Motto

Naše kronika

Normalizace

Představy

Reflex

Ruch

Skalpel Expres

Spektrum

Spiritus

Studentský Hyde Park

Trias

Vizáž

Zpravodaj VR ÚV ČSM