Libri prohibiti

Studentské časopisy ze 60. let 20. stol. (faksimilová edice dokumentů), Jaroslav Pažout (ed.)

Úvodní studie

Agronomic

Aktuality

Bacilus pragensis

Baňák

Buchar

Bulletin Brněnského studentského centra

Bulletin fakultního výboru ČSM FON

Bulletin Pražského studentského parlamentu

Bulletin Svazu vysokoškolského studentstva

Bulletin Q

Bulletin (Zpravodaj) Vysokoškolského obvodního výboru ČSM Praha

Dalila

Ečko

Echo (předkonferenční a konferenční bulletin ECHO, vydávaný 7. 11. 1964 u příležitosti konání výroční konference Vysokoškolského obvodního výboru ČSM Bratislava)

Eko

Ekonom

Elektron (časopis Fakulty elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně)

Ekrazit

Elixír

Elixír – Fleš

Fórum zahraničních studentů

Hejrup

Impuls

Puls – zvláštní čísla Impulsu

Index

Informace AMU

Informačný bulletín študentského parlamentu elektrofakulty SVŠT Bratislava

Integral

Lef

Medik

Motto

Naše kronika

Normalizace

PF (občasník studentů Filosofické fakulty [Univerzity Karlovy v Praze] vydávaný Akademickou radou studentů FF UK v Praze)

Posel z Budče (časopis organizace Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, od č. 4–5/1969 Klubu 16)

Představy

Reflex

Ruch

Skalpel Expres

Spektrum

Spiritus

Studentský Hyde Park

Trias

Ventil

Vizáž

VOKO (konferenční bulletin VOKO, vydávaný 30. 11. 1963 u příležitosti konání zakládací konference Vysokoškolského obvodního výboru ČSM Praha)

Zkrat (zpravodaj fakultního výboru ČSM Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze)

Zpravodaj Vysokoškolské rady ÚV ČSM