Libri prohibiti

Význam skautského slibu

Projekt roku 2011 zaměřený na proměnu znění slibu v historii skautingu – v Čechách a na Moravě, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku, s důrazem na to, jak skautské organizace přistupovaly k „prvnímu principu“ a jak skautský slib ovlivnil životy skautů v době nesvobody. V knihovně se uskutečnila tři pracovní setkání a mezinárodní skautská konference, vznikla putovní výstava a byl vydán stejnojmenný sborník.

Projekt byl podpořen Mezinárodním visegradským fondem.