Libri prohibiti

Pomáhají nám

Děkujeme všem, kdo knihovně darovali samizdatové a exilové knihy a časopisy, nahrávky, fotografie, archiválie, osobní fondy i fondy institucí.

Z velkých a pravidelných dárců jmenujeme alespoň některé:

V roce 2011 Otka Bednářová, Eva Breward, Ladislav Hejdánek, Jiří Müller, klášter kapucínů v Praze na Hradčanech.

Děkujeme za nezištnou pomoc se skenováním vzácných časopisů, kterým se již několik let pro nás zabývá a na webu je zpřístupňuje Miroslav Svoboda.

Děkujeme také všem, kdo pomáhají knihovně dobrovolnou prací, propagací výstav a šířením jejího dobrého jména.