Libri prohibiti

Aktualita

Pozvánka na autorské čtení knihy Jaroslava Javorského – Most špionů aneb Má cesta z pekla ke svobodě

Milí přátelé, příznivci knihovny Libri prohibiti a dobré četby.

Zveme Vás na uvedení knihy Jaroslava Javorského. Uskuteční se netradičně v pondělí 11. prosince a netradičně od 19. hodiny na tradiční adrese Senovážné náměstí 2, Praha 1. Kromě autora promluví také Milada Polišenská a Prokop Tomek. Budete také mít příležitost ke koupi neobyčejné knihy, vhodné i jako vánoční dárek. Těším se, že se uvidíme a pěkně zdravím,

Jiří Gruntorád, poštmistr

Dopis: “Milí přátelé, signatářky a signatáři Charty 77, ale i nesignatáři.”

Milí přátelé,

signatářky a signatáři Charty 77, ale i nesignatáři (signatářů se můj dopis ovšem týká více).

Když jsem vám v lednu loňského roku poslal dopis Petra Pospíchala spolu s usnesení vlády k výročí Charty 77, mohli jste v Petrově dopisu číst i tuto větu: „Tak doufejme, že se tyto hodnoty projeví i v činech“. Pravda je, že se projevily, a to způsobem neočekávaným.

Dopis předsedovi vlády Petru Fialovi

V Praze dne 16. Listopadu 2023

Vážený pane předsedo vlády,

Dne 22. října tohoto roku jsem oslovil místopředsedu vlády Víta Rakušana dopisem, jehož kopii přikládám.

V úterý 7 listopadu mi vzkázal…

Dopis místopředsedovi vlády Vítu Rakušanovi

                                                                                                          V Praze, 22. října 2023

Vážený pane místopředsedo vlády,

dovolte, abych Vám připomněl Vaše slova z tiskové konference 19. ledna 2022: „Charta 77 se stala jakousi nadějí pro hnutí odporu v Československu tehdejší doby a myslím si, že všichni ti, kteří Chartu podepsali, všichni ti, kteří kvůli tomu trpěli ve svých profesních i osobních životech, si zaslouží úctu, a byť to vyjádření přichází až po mnoha letech, až v roce 2022, tak si myslím, že je to i zásadní moment toho, jak se naše vláda staví k naší historii a k obětem totalit, které naši zemi ve 20. století potkaly.“