Libri prohibiti

Exil

Některé katalogy jsou dočasně mimo provoz.

Exilové monografie (ke stažení)

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydané na Západě v češtině (okrajově jsou zde zahrnuta i bohemika účelová – např. publikace o ekologii a zejména náboženská literatura, určená čtenářům v Československu resp. v České republice), nebo v jiných jazycích, pokud jsou vydány českým exilovým nakladatelstvím nebo autorem samotným. Uživatel zde tedy nenalezne překlady z češtiny do jiných jazyků, pokud nevyšly souběžně s českým originálem v jedné knize, nebo v českém exilovém nakladatelství. Naopak jsou tu překlady do češtiny, ve většině případů jde o náboženskou literaturu, hlavně tzv. misionářskou.

Slovenské exilové monografie (ke stažení)

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydané na Západě ve slovenštině (okrajově jsou zde zahrnuta i slovacika účelová – zejména náboženská literatura, určená čtenářům v Československu resp. na Slovensku), nebo v jiných jazycích, pokud jsou vydány slovenským exilovým nakladatelstvím nebo autorem samotným. Uživatel zde tedy nenalezne překlady ze slovenštiny do jiných jazyků, pokud nevyšly souběžně se slovenským originálem v jedné knize, nebo ve slovenském exilovém nakladatelství. Naopak jsou tu překlady do slovenštiny, ve většině případů jde o náboženskou literaturu, hlavně tzv. misionářskou.

Válečné exilové monografie (ke stažení)

Po katalogu exilového knižního fondu poúnorového a katalogu exilových slovacik se dostává na internet i katalog československého válečného exilu.

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydané na Západě během druhé světové války v češtině, slovenštině, nebo v jiných jazycích, pokud mají vztah k Československu. Kromě publikací vydávaných ve Velké Británii československým exilem zde jsou zastoupeny i krajanské tisky z USA, Kanady, Indie apod.

Krajanské monografie (ke stažení)

Po exilových publikacích se jako čtvrtý dostává na internet i katalog krajanského knižního fondu Libri prohibiti. Tato verze je prozatímní, bude revidována, průběžně opravována a doplňována.

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydávané našimi krajany v češtině a okrajově i ve slovenštině (včetně náboženské literatury), nebo i v jiných jazycích, pokud jsou vydány českým krajanským nakladatelstvím nebo autorem samotným. Jsou zde i překlady z češtiny do jiných jazyků, pokud vyšly v českém krajanském nakladatelství.

Monografie prvního československého odboje (ke stažení)

Po katalozích exilových a krajanských publikací se dostává na internet jako pátý i katalog tisků prvního československého odboje.

Katalog obsahuje neperiodické tisky (knihy a brožury) vydané mimo území bývalého Československa během první světové války a krátce po ní v češtině, slovenštině, ruštině, nebo v jiných jazycích, pokud mají vztah k čs. legiím a snahám o samostatný čs. stát.