Libri prohibiti

Aktualita

Dopis: “Milí přátelé, signatářky a signatáři Charty 77, ale i nesignatáři.”

Milí přátelé,

signatářky a signatáři Charty 77, ale i nesignatáři (signatářů se můj dopis ovšem týká více).

Když jsem vám v lednu loňského roku poslal dopis Petra Pospíchala spolu s usnesení vlády k výročí Charty 77, mohli jste v Petrově dopisu číst i tuto větu: „Tak doufejme, že se tyto hodnoty projeví i v činech“. Pravda je, že se projevily, a to způsobem neočekávaným.

Dopis: “Milí přátelé, signatářky a signatáři Charty 77, ale i nesignatáři.” Pokračovat ve čtení

Dopis místopředsedovi vlády Vítu Rakušanovi

                                                                                                          V Praze, 22. října 2023

Vážený pane místopředsedo vlády,

dovolte, abych Vám připomněl Vaše slova z tiskové konference 19. ledna 2022: „Charta 77 se stala jakousi nadějí pro hnutí odporu v Československu tehdejší doby a myslím si, že všichni ti, kteří Chartu podepsali, všichni ti, kteří kvůli tomu trpěli ve svých profesních i osobních životech, si zaslouží úctu, a byť to vyjádření přichází až po mnoha letech, až v roce 2022, tak si myslím, že je to i zásadní moment toho, jak se naše vláda staví k naší historii a k obětem totalit, které naši zemi ve 20. století potkaly.“

Dopis místopředsedovi vlády Vítu Rakušanovi Pokračovat ve čtení