Úvod  /  Archiv

Podpisy

Prohlášení Charty 77 (1977–1989)

V neděli 6. ledna 1977 večer bylo poprvé zveřejněno Prohlášení Charty 77. Jeho signatáři kritizovali „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. V dokumentu signatáři vyzvali představitele domácího režimu k nápravě tohoto stavu a k zahájení konstruktivního dialogu o tomto tématu. Charta 77 měla podle představ autorů zakládajícího textu (hlavními byli spisovatelé Václav Havel a Pavel Kohout) v budoucnosti vyvíjet následující činnost: „upozorňovat na různé konkrétní případy porušování lidských a občanských práv, připravovat jejich dokumentaci, navrhovat řešení, předkládat různé obecnější návrhy směřující k prohlubování těchto práv a jejich záruk, působit jako prostředník v případných konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat, apod.”

K Chartě 77 se mohl přihlásit každý podpisem (v Prohlášení Charty 77 byla uvedena následující podmínka: „souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji”).V první vlně byla publikována jména 242 signatářů, jejichž podpisy – spolu s několika dalšími – zabavila Státní bezpečnost v lednu 1977 (většinu při zadržení Václava Havla, Ludvíka Vaculíka a Pavla Landovského, když 6. 1. 1977 vezli do parlamentu a úřadu vlády předat originál Prohlášení Charty 77). Z úřadoven vyšetřovatelů tajné policie se do příslušného vyšetřovacího spisu nakonec dostalo celkem 268 podpisových lístků, které představují pozoruhodnou sbírku autografů. Protože zmíněný spis byl veřejnosti zpřístupněn v úplnosti teprve před několika měsíci, rozhodli se autoři těchto stránek představit originály podpisů formou digitálních kopií na této internetové stránce.

Zveřejněné podpisy budou postupně doplňovány dalšími signaturami Prohlášení Charty 77 ze sbírek knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti (do 17. listopadu 1989 podepsalo Prohlášení Charty 77 okolo 1.900 osob, přibližně u necelé poloviny je dochován originál podpisu). V níže uvedeném seznamu signatářů Charty 77 je u každého jména a příjmení uvedena buď číslovka (odkazuje na příslušné číslo dokumentu Charty 77, v němž byly podpis zveřejněn) nebo písmeno N (příslušný podpis do roku 1989 zveřejněn nebyl). Na stránce jsou také publikovány faksimile strojopisné verze Prohlášení Charty 77 (v češtině a angličtině) a průvodních dopisů.

Petr Blažek, 6. ledna 2007

Libri prohibiti děkuje vedení Odboru archiv bezpečnostních složek MV (http://www.mvcr.cz/ministerstvo/oabs.html) za svolení s publikací archivních dokumentů (AMV, archivní číslo ZV-484, resp. V-33766 MV).

Seznam všech zveřejněných signatářů na webu totalita.cz

Fotky podpisů

VÝSTAVA


sokol_1568133026.jpg


Nepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.