Úvod  /  Knihovna a fondy  /  Fondy

Exil

Exilové monografie

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydané na Západě v češtině (okrajově jsou zde zahrnuta i bohemika účelová - např. publikace o ekologii a zejména náboženská literatura, určená čtenářům v Československu resp. v České republice), nebo v jiných jazycích, pokud jsou vydány českým exilovým nakladatelstvím nebo autorem samotným. Uživatel zde tedy nenalezne překlady z češtiny do jiných jazyků, pokud nevyšly souběžně s českým originálem v jedné knize, nebo v českém exilovém nakladatelství. Naopak jsou tu překlady do češtiny, ve většině případů jde o náboženskou literaturu, hlavně tzv. misionářskou.

Slovenské exilové monografie

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydané na Západě ve slovenštině (okrajově jsou zde zahrnuta i slovacika účelová - zejména náboženská literatura, určená čtenářům v Československu resp. na Slovensku), nebo v jiných jazycích, pokud jsou vydány slovenským exilovým nakladatelstvím nebo autorem samotným. Uživatel zde tedy nenalezne překlady ze slovenštiny do jiných jazyků, pokud nevyšly souběžně se slovenským originálem v jedné knize, nebo ve slovenském exilovém nakladatelství. Naopak jsou tu překlady do slovenštiny, ve většině případů jde o náboženskou literaturu, hlavně tzv. misionářskou.

Válečné exilové monografie

Po katalogu exilového knižního fondu poúnorového a katalogu exilových slovacik se dostává na internet i katalog československého válečného exilu.

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydané na Západě během druhé světové války v češtině, slovenštině, nebo v jiných jazycích, pokud mají vztah k Československu. Kromě publikací vydávaných ve Velké Británii československým exilem zde jsou zastoupeny i krajanské tisky z USA, Kanady, Indie apod.

Krajanské monografie

Po exilových publikacích se jako čtvrtý dostává na internet i katalog krajanského knižního fondu Libri prohibiti. Tato verze je prozatímní, bude revidována, průběžně opravována a doplňována.

Katalog obsahuje neperiodické tisky vydávané našimi krajany v češtině a okrajově i ve slovenštině (včetně náboženské literatury), nebo i v jiných jazycích, pokud jsou vydány českým krajanským nakladatelstvím nebo autorem samotným. Jsou zde i překlady z češtiny do jiných jazyků, pokud vyšly v českém krajanském nakladatelství.

Monografie prvního československého odboje

Po katalozích exilových a krajanských publikací se dostává na internet jako pátý i katalog tisků prvního československého odboje.

Katalog obsahuje neperiodické tisky (knihy a brožury) vydané mimo území bývalého Československa během první světové války a krátce po ní v češtině, slovenštině, ruštině, nebo v jiných jazycích, pokud mají vztah k čs. legiím a snahám o samostatný čs. stát.

VÝSTAVA

imh_1573637533.jpgNepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.