Libri prohibiti

Books for sale

1988 ROK PŘED ZMENOU. ZBORNÍK A DOKUMENTY (ZOSTAVIL PETER BALUN)300,-Kč
ROK ZMENY = 1989. YEAR OF CHANGE: ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE, BRATISLAVA 4.-5. NOVEMBRA 2014 400,-Kč
ABY SE TO UŽ NEOPAKOVALO. KATALOG K VÝSTAVĚ O DĚJINÁCH K 231 – SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ50,-Kč
1989 THE FINAL CURTAIN (ED. PIOTR GŁOGOWSKI)100,-Kč
ADAMY, Herbert: Byl jsem manažerem ilegální továrny70,-Kč
AJVAZ, Michal – HAVEL, Ivan M.: Sindibádův dům 250,-Kč
AJVAZ, Michal – HAVEL, Ivan M.: Snování. Rok dopisů o snech 200,-Kč
ANTALOVÁ, Ingrid – BOMBÍKOVÁ, Petra: Ešte s vami pobudnúť: Spomínanie na Dominika Tatarku 100,-Kč
BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš – KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Oběti okupace: Československo 21. 8. – 31. 12. 1968 250,-Kč
BENÝŠEK, Zbyněk: Katalog výstavy v Libri prohibiti 100,-Kč
BINAR, Ivan: Katalog výstavy v Libri prohibiti70,-Kč
BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK PŘEDSTAVITELŮ MV V LETECH 1948–1989150,-Kč
BLAŽEK, Petr: Místa vzdoru: Průvodce Chartou 77 na území m. č. Praha 2 80,-Kč
BŘEZINA, Aleš: Řetěz bláznů250,-Kč
BURSÍK, Tomáš: Osud odbojové organizace Černý lev 777 70,-Kč
ČESKÝ KALENDÁŘ 2017100,-Kč
DIVIŠ, Ivan: Odchod z Čech50,-Kč
DOBROVOLSKÝ, Bohumil: Okupanti v ulicích (Katalog výstavy v Libri prohibiti)60,-Kč
DOKUMENT DOBY 1990–2000 (ed. Ján Šimulčík)70,-Kč
DUBINOVÁ, Terezie: Kniha, která může být: Svoboda jít s Bohem. Rozhovory s Josefem Kordíkem200,-Kč
FAKTOR, Jan: Jiříkovy starosti o minulost300,-Kč
FISCHEL, Jindřich: Katalog výstavy v Libri prohibiti50,-Kč
FÜGNEROVÁ, Eugenie:  Hledání prince na zlatém Západě50,-Kč
GALERIE KRAUSE: Kulturní středisko Čechů a Slováků v exilu; Katalog výstavy v Libri prohibiti100,-Kč
HANÁKOVÁ, Jitka – PREČAN, Vilém: Gordon Skilling: život a dílo = Life and Work 200,-Kč
HARTEL, Ivan: Poetree200,-Kč
HAVEL, Ivan: Arsemid150,-Kč
HAVEL, Ivan: Katalog výstavy v Libri prohibiti150,-Kč
HAVEL, Ivan:  Zjitřená mysl a kouzelný svět180,-Kč
HAVEL, Ivan – NEUBAUER, Zdeněk: Sidonia a Sakateky čtrnáctero vykročení180,-Kč
HAVLÍČEK, F. X.: Bejvávalo: rudá (zlatá) Praha 50,-Kč
HAVLÍČEK, F. X.: Der letzte Fürst vom Frauenberg200,-Kč
HAVLÍČEK, F. X.: Evropan Karel IV. 50,-Kč
HAVLÍČEK, F. X.: Kojanka 50,-Kč
HAVLÍČEK, F. X.: Nepodlehneš! O jednom nás jako ty a já 50,-Kč
HAVLÍČEK, F. X.: Poslední na Hluboké 50,-Kč
HAVLÍČEK, F. X.: Povídky z EU-kapsy 50,-Kč
HAVLÍČEK, F. X.: Wittingauer Meister 50,-Kč
CHUDOBŮV ČLOVĚK NAD DĚJINAMI. SBORNÍK ZE STEJNOJMENNÉ KONFERENCE POŘÁDANÉ KNIHOVNOU KARDINÁLA BERANA. PRAHA 17.10.2022140,-Kč
JÍLOVSKÁ-FLEISCHMANNOVÁ, Staša: Katalog výstavy v LP50,-Kč
JIRÁSEK, Jiří: U nás300,-Kč
KALOUS, Jan: Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ 200,-Kč
KATALOG ZUR DER AUSSTELUNG: DIE OPFER DER KOMMUNISTISCHEN MACHT IN NORDBÖHMEN IN DEN JAHREN 1945-194640,-Kč
KAUTMAN, František: Masaryk – Šalda – Patočka50,-Kč
KAUTMAN, František: Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského60,-Kč
KIRCHNER, Zdeněk: (monografie malíře)250,-Kč
KLÍMOVÁ, H.: Podle článku 19 Hlava II190,-Kč
KOČÍ, J. – VÁCLAVÍK, Marek: Fóry do foroty (Archa 1981)200,-Kč
KOHNOVÁ, R.: Katalog výstavy v Libri prohibiti90,-Kč
KOSTA, Jiří: Život mezi úzkostí a nadějí60,-Kč
KOŽÍŠEK, Ivan: Katalog výstavy v Libri prohibiti50,-Kč
KRATOCHVIL, Antonín: … za ostnatými dráty a minovými poli90,-Kč
KRAUSE, Oskar Leo: Snad jsem nezabloudil100,-Kč
KUDRNA, Ladislav: Jeden ze zapomenutých mužů: plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím 300,-Kč
LINHARTOVÁ, Věra:  Mezidobí100,-Kč
MACHÁČEK, A. – KIRWAN, J.: Druhý exil100,-Kč
MARTÍNEK, Václav: Kresby, obrazy, komiksy (katalog výstavy v LP)70,-Kč
MICHL, Václav: Daleko je moje Tipperary (katalog výstavy v LP)50,-Kč
MIKŠOVIČ, Ivan: Měděný důl40,-Kč
MODZELEWSKI, Karol: Zaženem dějin klisny! Vyznání potlučeného jezdce 400,-Kč
MOSKVA POSÍLÁ TANKY250,-Kč
MUZIČKA, Vladimír: Katalog výstavy v Libri prohibiti50,-Kč
MY JSME TO NEVZDALI  (Příběhy 20. století)100,-Kč
NA FRONTĚ STUDENÉ VÁLKY (ČESKOSLOVENSKO 1948–1956) 100,-Kč
NAVARA, Luděk – KASÁČEK, Miroslav: A přece budu blízko220,-Kč
NEDUHA, J. J.: Katalog výstavy v Libri prohibiti50,-Kč
NERMUŤ, J.: Kde je tráva zelenější (1. vyd.)300,-Kč
NIK, A. – KONSTRIKTOR, B.: Katalog výstavy v Libri prohibiti (český a ruský text)80,-Kč
NOVOTNÁ, Eva: Albertov 1989: 20. výročí sametové revoluce 80,-Kč
OBĚTI KOMUNISTICKÉ MOCI V SEVEROČESKÉM POHRANIČÍ V LETECH 1945–194640,-Kč
PETROVÁ, Jana: Zapomenutá generace199,-Kč
PLACÁK, Jan: Katalog výstavy v Libri prohibiti80,-Kč
POLSKO-ČESKO-SLOVENSKÁ SOLIDARITA = POĽSKO-ČESKO-SLOVENSKÁ SOLIDARITA = POLISH-CZECH-SLOVAK SOLIDARITY50,-Kč
POSSET, J.: Česká samizdatová periodika 1968–198960,-Kč
PRAHA OBJEKTIVEM TAJNÉ POLICIE300,-Kč
PREISSLER, Ivan: Dopisy z USA70,-Kč
PREISSLER, Ivan: Psáno pro malíře70,-Kč
PREISSLER, Ivan: Dopisy ze Španělska70,-Kč
PREISSLER, Ivan: Rubíny potu70,-Kč
PROSTOR (společensko-kulturní revue) č. 77-78 Čína – velmoc třetího tisíciletí? 100,-Kč
PROSTOR (společensko-kulturní revue) č. 81-82 Stavitelé duchovních mostů. Žijeme čas změny? 100,-Kč
PROSTOR (společensko-kulturní revue) č. 83 Stigmata normalizace v nás 80,-Kč
PROSTOR (společensko-kulturní revue) č. 85 Kreativní přístupy k současné krizi 80,-Kč
PROSTOR (společensko-kulturní revue) č. 87-88 Norská inspirace: kultura občanského života v Norsku 100,-Kč
PROSTOR (společensko-kulturní revue) č. 90-91 Probuzení občanského neklidu a krize politiky – jak dál? 100,-Kč
PŘADÉNKO Z DRÁTU – Vyd. Libri prohibiti100,-Kč
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ20,-Kč
RADIMSKÝ, Ladislav: Texty z exilu – Vyd. Libri prohibiti350,-Kč
RADIMSKÝ, VRÁNA: Promiňte tu čmáraninu – Vyd. Libri prohibiti250,-Kč
RICHTEROVÁ, Sylvie: Místo domova100,-Kč
ROUGEMONT, Denis de: Budoucnost je naše věc90,-Kč
RÖSLEROVÁ, Jaroslava: Dny v P.30,-Kč
SAMIZDAT (Eseje)100,-Kč
SEIDLOVÁ, Dana Pirátka: Švýcarské etudy 140,-Kč
SCHNEIDER, Jan: Jarní sloky100,-Kč
SLAVÍK, Otakar: Figura jako důvod k malování (katalog výstavy v LP)80,-Kč
STŘÍŽOVSKÁ, Eva: Velké pláně100,-Kč
SUK, Jaroslav: Několik slangových slovníků30,-Kč
SUK, Jaroslav: Zapomenutá slova 250,-Kč
ŠAFRÁNEK, Jan: Olejomalebná díla (katalog výstavy v LP)100,-Kč
ŠAVRDA, Jaromír: Tužkou na okraji 320,-Kč
ŠEBEK, Karel: Zítra je nikdy (Katalog výstavy v Libri prohibiti)80,-Kč
ŠIMULČÍK, Ján: Čas odvahy300,-Kč
ŠIMULČÍK, Ján: Čas svitania90,-Kč
ŠIMULČÍK, Ján:  Zápas a nádej90,-Kč
ŠIMSOVÁ, Sylva: Láska v exilu 200,-Kč
ŠTOGR, Josef: Možnost samizdatu + Samizdat aktualita tématu 100,-Kč
ŠVESTKA, Jaroslav: Deník dřevorubce – Vyd. Libri prohibiti150,-Kč
ŠVESTKA, Jaroslav: Orwellův rok – Vyd. Libri prohibiti150,-Kč
TOMÁNEK, Josef V.: Roční záznamy: verše a důkazy pravdy 200,-Kč
TOMEK, Prokop: Na frontě studené války: Československo 1948-1956100,-Kč
TURNOVSKÝ, Pavel: Katalog výstavy v Libri prohibiti80,-Kč
ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ = INSTITUTE FOR THE STUDY OF TOTALITARIAN REGIMES30,-Kč
VACEK, Eduard: Cesta = The Fair Journey 100,-Kč
VACEK, Eduard: S devianty na věčné časy! 100,-Kč
VANĚČKOVÁ, Dagmar: Od Islandu po Madeiru150,-Kč
VE JMÉNU ŽIVOTA VAŠEHO…200,-Kč
VLADISLAV, Jan: Katalog výstavy v Libri prohibiti100,-Kč
VOLKOVÁ, Kateřina: Malá velká žena: Pocta Anně Kvapilové (český a angl. text) – Vyd. Libri prohibiti200,-Kč
VONDRUŠKA, Josef: Katalog k výstavě – Vyd. Libri prohibiti80,-Kč
VOSKOVCOVÁ, SÍKORA: Katalog k výstavě a vzpomínce na Prokopa Voskovce v Libri prohibiti50,-Kč
VYJÁDŘENÍ ÚCTY A VDĚČNOSTI. 3. SBORNÍK O PROTIKOMUNISTICKÉM ODBOJI (PAVEL ŽÁČEK A KOL.)200,-Kč
WOLF, Jiří: Pohádky z jižních Čech100,-Kč
ZA VAŠI I NAŠI SVOBODU350,-Kč

We also have:
SHEETS, issued by The Office of the Documentation and the Investigation of the Crimes of Communism (prizes between 30 – 100,-Kč)

Winter postcard – cutout – issued by Jan Kristofori 5,-Kč

Poster „Invalidní sourozenci“ (59 x 42 cm) 50,-Kč

All of the publications are for sale in Libri prohibiti library or are possible to be ordered via email. Proceeds will be used to support our library.