Libri prohibiti

DLOUHODOBÝ PROJEKT

Dlouhodobý projekt je zaměřen na přímou podporu aktivních složek kubánské občanské společnosti, nezávislých knihoven, které pomáhají zajistit alternativní zdroje informací. Pomoc spočívá v doručování materiální pomoci s cílem co nejvíce rozšířit fondy knihoven o tištěná a elektronická média. Jsme v kontaktu s knihovnami a edukačními centry po celém ostrově. Kromě tiskovin zasíláme drobnou elektroniku, léky, psací a výtvarné potřeby a další.

Součástí projektu je literární soutěž Novelas de Gavetas Franz Kafka – Romány ze šuplíku, zaměřená na románovou tvorbu kubánských autorů, žijících na ostrově, kteří by jinak neměli možnost svá díla publikovat. Ze sedmého ročníku soutěže vzešel román 9550: una posible interpretación del azul autora Abela Arcose. Kniha byla neprodleně předána do distribuce přes síť kubánských knihoven.

Od roku 2013 podporujeme formou mikrograntu samostatný projekt nové sítě knihoven Cabalgando Horizontes, která ve všech kubánských provinciích zajišťuje kromě běžné knihovnické činnosti pravidelné kurzy pro děti, mládež i dospělé a stala se z ní naše síť školících center pro ostatní knihovníky. Účastní se zde workshopů o užívání elektronických čteček a kurzů zpracování samostatných projektů a fundraisingu. Díky těmto seminářům přibylo pro rok 2015 devět mikrograntů pro nové i stávající knihovny. Formou mikrograntu byl podpořen také projekt videotéky Christopher Whittle ve městě San Juan y Fernández, zajišťující pravidelné filmové projekce a následné debaty na aktuální témata.

Pátým rokem se rozrůstá náš domovský webový projekt inCUBAdora, virtuální knihovna a rozcestník kubánské neoficiální kultury. Web si získal velkou sledovanost v zemích s početným kubánským exilem ale i na Kubě, navzdory stále malým možnostem připojení.