Libri prohibiti

Czech Center New York: Samizdat: The Czech Art of Resistance. 1968-1989

Sympozium proběhlo v New Yorku 11. listopadu 2011. Na fotografiích mj. Tomáš Vrba, Jarka Vrbová a Martin Machovec.