Libri prohibiti

Kolektivizace v Československu

Ústav pro studium totalitních režimů a Muzeum Jindřichohradecka pořádají ve dnech 25.–26. dubna 2012 mezinárodní konferenci na téma Kolektivizace v Československu. Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství České republiky, pan Petr Bendl a hejtman Jihočeského kraje, pan Jiří Zimola.

Prosíme zájemce o účast na konferenci, aby se registrovali na  emailu martina.kollinerova@ustrcr.cz nebo telefonu: +420 221 008 396.
Tematické okruhy:

  • Situace v československém zemědělství v letech 1945–1948 (konfiskace zemědělského majetku, změny vlastnických vztahů k zemědělské půdě s důrazem na území bývalých Sudet, revize pozemkové reformy, Hradecký program, přídělový systém a další)
  • Kolektivizace zemědělství v letech 1949–1960 (vznik JZD a státních statků, vývoj hospodaření zemědělských podniků, odpor proti kolektivizaci)
  • Perzekuce selského stavu v letech 1949–1960 (akce „K“, procesy s tzv. vesnickými boháči a další formy represe)

Podrobný program konference naleznete zde: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/kolektivizace/program.pdf

Zdroj: http://www.ustrcr.cz/