Libri prohibiti

Slibuji na svou čest: význam skautského slibu

169 stran
Libri prohibiti, 2011, (NEPRODEJNÉ)

Sborník ke konferenci konané dne 26. dubna 2011 v knihovně Libri prohibiti a ke stejnojmenné výstavě. Vydáno v rámci projektu “Význam skautského slibu”.

“Co to vlastně znamená něco slíbit? ptali jsme se ve chvíli, kdy se rodila myšlenka na společný projekt knihovny Libri prohibiti a nezávislého think tanku Nett. A kdo si takovou otázku obvykle klade, pokud si ji vůbec pro sebe takto formuluje? V jakém společenství je slib živé téma?  Slibuji na svou čest – tak zní úvodní věta skautského slibu, a my, kdo jsme začali téma promýšlet, jsme ho skládali na konci 60. let v době dospívání.

Pozvali jsme skauty různého věku a různých názorů na to, co jsou základní principy skautingu. Scházeli jsme se k diskusím, které vedly někdy ke sblížení východisek, jindy se ukázaly nepřekročitelné odlišnosti. Hnutí, které u nás prošlo složitou historií trojí obnovy a vždy si svou existenci uhájilo a vyvzdorovalo, se dnes vyrovnává s novou situací – s rychlou proměnou a rozmělňováním morálních zásad v obecném povědomí. A znovu ožívá otázka, jak dnes rozumět tomu, co je skautingu vlastní – čest, zodpovědnost, služba, pomoc bližnímu, plnění zákona a povinnosti. A jak předat srozumitelně tento model lidského chování a jednání?

Zkušenost s několikerým zákazem skautského hnutí nemáme jen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, podobná situace byla také  na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.  Spojili jsme se s tamními skauty a položili jim podobné otázky – po smyslu slibu, jak ovlivnil jejich život a rozhodování. Na pozadí historie skautingu jsme získali překvapivý obraz toho, v čem se naše východiska a situace podobají a v čem se nápadně rozcházejí. To však je již obsahem toho sborníku a putovní výstavy, která ho doprovází.”

k vydání připravili Jarmila Štogrová a Josef Štogr.

POZVÁNKA

VIDEO

FOTOGALERIE