Libri prohibiti

Význam slibu: sborník

Libri prohibiti, Nett, 2011, neprodejné

Sborník je souhrnem základních textů a zasazením projektu Význam slibu do kontextu programu Aktivity.

Sestavil Josef Štogr ve spolupráci s Libri prohibiti.