Libri prohibiti

Vyšly Deníkové zápisy Danici Valenové

Deníkové zápisy Danici Valenové popisují období od konce druhé světové války do roku 1960. Jsou v něm zachyceny životní osudy rodiny, které byly dramaticky ovlivněny poválečnými událostmi, komunistickým převzetím moci v Československu. JUDr. František Valena, manžel Danici, předseda Ústředí katolických studentů a osobní tajemník ministra pošt, byl v roce 1950 zatčen a za “velezradu a špionáž” odsouzen na 22 let žaláře. Jako politický vězeň zemřel v roce 1960.

O knize píše i Michal Stehlík: http://www.michalstehlik.cz/pages/vysel-denik-danici-valenove-vzpominky-na-leta-1945-1960-379.html