Libri prohibiti

Slepá ulička analogizování: Komunistická řeč v podání dvou historiků

Po dlouhých letech se předmětem veřejné debaty opět stala někdejší oficiální řeč komunistického režimu – její povaha a společenská funkce zejména v období takzvané normalizace. Tématu se chopili nikoliv lingvisté, nýbrž mladí historici. Jedním z publicistických „výstupů“ jejich badatelského úsilí je článek Pavla Koláře a Michala Pullmanna „Nenápadný půvab ideologie“, otištěný 22. února 2014 v sobotní příloze Orientace v Lidových novinách. Nemám v úmyslu polemizovat s obsahem jednotlivých jejich tvrzení; omezím se na několik poznámek rázu spíše metodologického.

Celý článek naleznete zde.