Libri prohibiti

Promiňte tu čmáraninu

Korespondence Ladislava Radimského a Karla Vrány o exulanství, literatuře, historii a filozofii 530 stran textu, 112 stran obrazových příloh, obsahuje 432 dopisů
Libri prohibiti, 2015, 250 Kč

Literární večer