Libri prohibiti

Přednáška „Chicago a jiné metropole české Ameriky“

Milí přátelé a příznivci knihovny Libri prohibiti,

těšíme se, že přijdete na přednášku PhDr. Martina Nekoly Chicago a jiné metropole české Ameriky, která se uskuteční příští čtvrtek 31. května 2018 od 18:00 hodin v knihovně Libri prohibiti, Senovážné náměstí 2, Praha 1, 3. patro s výtahem. Pozvánku najdete v příloze. Ještě připojuji anotaci a pěkně zdravím,

Jiří Gruntorád, poštmistr

Chicago a jiné metropole české Ameriky

České vystěhovalectví do Spojených států amerických je stále poměrně málo zpracované téma. Autor měl možnost bádat v řadě amerických archivů a získal unikátní prameny, přibližující život krajanských komunit. Chicago se stalo před první světovou válkou jedním z největších českých měst světa. Přednáška představí nejzajímavější události, osobnosti, tiskoviny a organizace, připomene také zásluhy chicagských Čechů na vzniku Československa. Stručně se zmíní také o New Yorku, Clevelandu, St. Louis a Milwaukee, dalších velkoměstech s početnou krajanskou menšinou.

MEDAILON:

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nezávislý badatel, věnuje se československému poúnorovému exilu a krajanům ve světě. Autor téměř tří set odborných a populárně naučných článků a devíti monografií. Jednou z nich je i kniha České Chicago.