Libri prohibiti

„Kdo chce pracovat, má možností dost“

Souvislosti, roč. 28, č. 1/2017

Recenze Pavla Mareše na publikaci Promiňte tu čmáraninu (Korespondence Ladislava Radimského a Karla Vrány o exulanství, literatuře, historii a filozofii) vydanou knihovnou Libri prohibiti v roce 2015.