J. Gruntorád: Samizdat niekomu prekáža ešte aj dnes

Alexander Balogh SME č. 219, roč. 8, 23. září 2000