Libri prohibiti

Exilová periodika

Katalog Exilová periodika přináší kompletní soupis více než tisíce dosud zjištěných novin a časopisů, které vydávali Češi v zahraničí po roce 1945. Největší pozornost autoři věnují periodikům, která vycházela v českém jazyce, a připomínají vývoj jednotlivých titulů a jejich nejvýznamnější přispěvatele. Zaznamenány jsou ale i časopisy, které vycházely v angličtině a dalších jazycích, a z pochopitelných důvodů nejsou opomenuty ani časopisy slovenských vydavatelů. Jako kuriozity autoři představují podvrhy připravené Státní bezpečností, s jejichž pomocí chtěli komunisté eliminovat politické i kulturní aktivity našeho exilu. Publikace není adresována pouze historikům, literárním historikům, etnografům či politologům, mnoho nového se v ní dozvědí všichni čtenáři, kteří se zajímají o méně známé kapitoly našich národních dějin. Odborníci a badatelé zde navíc najdou informace o tom, které časopisy si mohou vypůjčit v knihovně Libri prohibiti v Praze a v některých dalších knihovnách a archivech.