Libri prohibiti

Přadénko z drátů

Libri prohibiti, 2010, 100 Kč

Vydala knihovna Libri prohibiti k 20. výročí svého vzniku ve spolupráci se společností Gallery v nákladu 700 kusů.

Přadénko z drátů je kolektivní básnická sbírka vězeňské poezie s unikátními ilustracemi a vazbou, napsaná na přelomu let 1949–1950 v Jáchymovském uranovém pracovním táboře Rovnost čtyřmi politickými vězni z řad skautů (na výrobě sbírky se podílelo celkem sedm lidí). Sbírku se vězňům podařilo propašovat ven z tábora a posléze i z Československa na západ. Ještě v průběhu 50. let ji tak mohl v exilovém tisku vydat spisovatel Antonín Kratochvil. Sbírka však v 50. letech upadla v zapomnění a předmětem zájmu literárních historiků se stala až v prvním desetiletí 21. století.

Autoři sbírky patřili k roverskému kmenu, jehož členy státní represivní složky v květnu 1949 zatkly a v politickém procesu odsoudili k mnohaletému žaláři. V letech 1949–1953 byly členové skupiny vězněni v táboře Rovnost, kde část z nich vytvořila celkem 12 různých rukopisných literárních děl. Do této skupiny skautů patřili Jiří Řehák, František Falerski, Jiří Navrátil, Záviš Bozděch, Richard Nebeský, Erik Bülow, Pavel Holý, Jiří Ulrich, Karel Čečka a Pavel Janský.

Jednotlivé básně Přadénka vznikaly mezi zářím 1949 až dubnem 1950 převážně v táborové nemocnici. Autory jednotlivých básní jsou Záviš Bozděch („Plch“), Erik Bülow, Jiří Navrátil a Jiří Řehák („Stín“). Autorem ilustrací je František Falerski („Bonny“), sbírku opsal Pavel Holý („Lodyha“) a svázal František Chmel.

Po propašování sbírky z Jáchymova a dále za hranice Československa verše jako první vydal Antonín Kratochvil. Časopis Hlas exilu z května 1957 obsahoval pět básní z Přadénka a následující červnové číslo otisklo ještě další tři. Zbylé básně otiskl v mnichovské kulturní revui Archa v roce 1958. Básně však tehdy upadly v zapomnění, částečně proto, že nemohli být uvedeni jejich autoři a navíc byla sbírka vydána ve třech částech.

V roce 2007 vyšly texty básní z Přadénka, ovšem bez ilustrací, v internetovém vydání časopisu Aluze.

Text naleznete zde: http://www.aluze.cz/2007_02/15_Archivalie_Pradenko.php

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Nadkachna/P%C3%ADskovi%C5%A1t%C4%9B_2

Odkaz na literární večer