Libri prohibiti

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989 : sborník grantového projektu, 3 svazky

Libri prohibiti, 2007-2009, Neprodejné (1. svazek rozebrán)