Libri prohibiti

Připravujeme

ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUDENTSKÝCH ČASOPISŮ

Připravujeme zpřístupnění studentských časopisů ze 60. let 20. stol. na stránkách Libri prohibiti.

První část studentských časopisů naleznete zde

Na zpřístupnění dalších časopisů intenzivně pracujeme.

Vysokoškolské studentstvo patřilo mezi významné nositele reformního hnutí v Československu v 60. letech 20. století. Významnou roli pro jeho formování sehrály studentské časopisy. Ty jsou bohužel velice špatně dochovány. Nacházejí se roztříštěně v různých často neuspořádaných archivních fondech a sbírkách či v osobních archivech pamětníků. Jedná se přitom o dosti cenný pramen, který vypovídá nejenom o vývoji studentského hnutí, ale i obecně o tématech, která hýbala tehdejší společností. Aby došlo k soustředění i k uchování těchto časopisů do budoucna, byl v roce 2007 zahájen v knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti projekt na digitalizaci a zpřístupňování těchto časopisů. Prozatím bylo z různých zdrojů (sbírky Libri prohibiti či dalších institucí, pamětníci) shromážděno a naskenováno celkem 208 exemplářů. Faksimilová edice těchto časopisů s krátkým historickým úvodem a soupisem bude v nejbližší době zpřístupněna na stránkách Libri prohibiti.

VONS

Prezentace výsledků grantového projektu věnovaného Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

V letech 2007–2009 byla knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti nositelem grantového projektu Grantové agentury České republiky „Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989“ (č. projektu 409/07/0551). Na stránkách Libri prohibiti je připravována prezentace výsledků tohoto projektu.